Take me down into the resting lake

Het Morgana Kamerkoor heeft tussen september 2007 en april 2016 in de meest uiteenlopende samenstellingen bestaan, en zich o.l.v. dirigent Taco Sorgdrager bezig gehouden met het ontwikkelen van een mooie koorklank en het geven van aansprekende concerten. Daarbij is het koor van 2007 tot 2011 een vierstemmig gemengd koor geweest, en van 2011 tot 2016 een vrouwenkoor.

Vanaf juni 2016 is het koor opgeheven n.a.v. het besluit van de dirigent zich te willen oriënteren op andere activiteiten. We kijken terug op een mooie en vruchtbare tijd, met veel prachtige koormuziek. Veel dank gaat uit naar alle toegewijde koorleden die Morgana in de loop van 9 seizoenen met hun inzet en betrokkenheid tot een bont en boeiend gezelschap hebben gemaakt.